บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงสุดสัปดาห์นี้ คึกคัก ..//

  
    การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ยังคงคึกคัก โดยเฉพาะที่สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของกุหลาบนานาพันธุ์กันอย่างต่อเนื่อง..// บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่ต่อเนื่องมาจากช่วงวันตรุษจีน ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยากาศที่สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่ง ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สัมผัสกับความงดงามของกุหลาบหลากสีสัน นานาพันธุ์ กว่า 187 สายพันธุ์ อาทิ แดงมินิเจส ลาเวนเดอร์ครีม วาเลนไทน์ กุหลาบหนู เป็นต้น ภายในพื้นที่ตกแต่งสวนสวยงามตามสไตล์อังกฤษ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่กุหลาบกำลังออกดอกบานสะพรั่งต้อนรับเดือนแห่งความรัก สำหรับสวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ เกิดขึ้นจาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาต่อยอดขยายผลเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร แปลงกุหลาบที่บ้านห้วยผักไผ่เมื่อปี พ.ศ.2532 ทรงชื่นชมที่ราษฎรสามารถเพาะพันธุ์กุหลาบกลิ่นหอม ให้มี ดอกใหญ่ สวยงาม พระองค์จึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรช่วยกันเพาะขยายเป็นอาชีพเสริม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงจึงจัดทำเป็นแปลงกุหลาบ พร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม อีกทั้งยังมีการเพาะกิ่งพันธุ์จำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อีกด้วย
 
9 กุมภาพันธ์ 2562 , 14:22 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด