กกต.จังหวัดเชียงใหม่ สรุปจำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 9 เขต ..//

  
    ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 9 เขต อย่างไม่เป็นทางการ..// นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 35 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 36 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 34 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 35 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 35 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 จำนวน 36 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 จำนวน 32 คน เขตเลือกตั้งที่ 8 จำนวน 33 คน เขตเลือกตั้งที่ 9 จำนวน 34 คน รวมจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งหมด จำนวน 310 คน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะรวบรวมรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อมูลรายละเอียดบุคคล ให้เรียบร้อย ก่อนประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
 
9 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:07 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด