ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกันกับปีก่อน..//

  
    ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ระบุภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวจากระยะเดียวกันกับปีก่อน การท่องเที่ยวมีการขยายตัว รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ..// นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกันกับปีก่อน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดี โดยเฉพาะในช่วงปลายปี จากนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาฟื้นตัวได้เร็วและต่างชาติอื่นขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เอเชียอื่นๆ และยุโรป รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นทั้งด้านผลผลิตและราคา โดยผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ ขยายตัวร้อยละ 7.1 ตามผลผลิตข้าว อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ส่วนผลผลิตอุตสาหกรรมมีการขยายตัวตามผลผลิตหมวดอาหาร เครื่องดื่ม และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านอุปสงค์การบริโภคเอกชนขยายตัวเล็กน้อย จากการบริโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการใช้จ่ายเพื่อซื้อรถยนต์ การลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.5 จากระยะเดียวกันกับปีก่อน การลงทุนก่อสร้างลดลงโดยเฉพาะบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้น แฟลต และอาคารชุด การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานยังทรงตัวในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเล็กน้อย ตามการลดลงของราคาอาหารสดเป็นสำคัญ ส่วนอัตราเงินเฟื้อพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำและชะลอลงจากไตรมาสก่อน
 
10 กุมภาพันธ์ 2562 , 14:13 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด