จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งศูนย์รายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำแห่งใหม่โดยให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเป็นหน่วยงานกลาง

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกลางดึกของคืนที่ผ่านมา (11 ก.ย.48) เพื่อสอบถามสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ จากกรณีที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน เบื้องต้นจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเมื่อเวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา ภาคเหนือตอนบนมีเมฆมาก กับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกือบทั่วไปหรือร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน และ ลำปาง ประกอบกับรายงานสภาพน้ำของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนกรมอุทกศาสตร์พบว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ทำให้น้ำท่วมเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทประชาชนควรติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงและเก็บของขึ้นที่สูง และเพื่อให้การให้ข่าวเป็นเอกภาพผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเป็นเจ้าภาพจัดตั้ง War Room จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อุทกวิทยา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลแจ้งเตือนข่าวอากาศและสถานการณ์น้ำแก่ประชาชนและสื่อมวลชนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มี Call Center ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพราะศูนย์ดังกล่าวมีเครื่องตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรด้าห์ และอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงที่สะพานนวรัตน์เมื่อเวลา 09.30 น. อยู่ที่ 3.28 เมตร โดยแม่น้ำปิงจะล้นตลิ่งที่ระดับ 3.70 เมตร และคาดว่าปริมาณน้ำจะปิงไม่ล้นฝั่งอย่างแน่นอนภายใน 6 ชั่วโมงนับจากนี้ ประกอบกับขณะนี้ปริมาณน้ำได้ลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตามอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริการส่วนตำบลป่าแดดและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้แจ้งเตือนประชาชนและจัดเตรียมกระสอบทรายไว้ให้ประชาชนพร้อมแล้ว
 
, อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ /