เปิดการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ

  
     มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟที่เชียงใหม่
ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ หรือ Bachelor of Business Administration Program in Golf Management ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา เนื่องจากเห็นว่าการกีฬากอล์ฟเป็นที่นิยมในระดับต้น ๆ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีนักกอล์ฟมากกว่าล้านคน มีสนามกอล์ฟกว่า 200 สนาม มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเช่น พนักงานในสนาม แคดดี้ นักกอล์ฟอาชีพ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟและผู้ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมแล้วกว่า 200,000 คน ประกอบกับกีฬากอล์ฟสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เกี่ยวข้องมากกว่าปีละ 14,000 ล้านบาท รวมทั้งยังนำรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท
แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการด้านกีฬากอล์ฟ และยังขาดสถานที่ศึกษาด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจของกีฬากอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นสนามฝึกซ้อม สนามกอล์ฟ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ ตลอดจนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจด้านนี้ต้องเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราให้แก่ต่างประเทศจำนวนมาก
มหาวิทยาลัยราคำแหงจึงกำหนดเปิดการสอนหลักสูตรดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามไดรฟ์กอล์ฟสตาร์โดม อยู่ภายในสนามกอล์ฟพิมานทิพย์ กองบิน 41 เชียงใหม่ ซึ่งผู้สนใจต้องการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-5390-3555 โทรสาร 0-5327-5666 และ 08-1358-8434
 
10 กุมภาพันธ์ 2550 , 10:29 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่