เปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้า ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    กอล์ฟการกุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้าซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าอีกส่วนหนึ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สนามกอล์ฟ The Royal Chiang Mai Golf Resort ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีการแข่งขัน 2 รอบคือ รอบเช้า 06.30 น.และรอบบ่าย 12.30 น. ปรากฎว่ามีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก จนเต็มสนามทั้ง 2 รอบ นอกจากนั้นยังมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมสมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าอีกส่วนหนึ่งด้วย
การแข่งขันครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับเป็นทุนสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ได้มีโอกาสไปศึกษาอบรมวิทยาการชั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาปรับปรุงวิชาการทางการแพทย์ชั้นสูง และเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในกลุ่ม 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชน
 
11 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:17 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่