แม่โจ้เตรียมทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนแด่ในหลวง

  
    
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.เทพ พงษ์พาณิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2549 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในการนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติอนุมัติปริญญากิติมศักดิ์ ประจำปี 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ 7 ราย เป็นวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 5 ราย ,ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 ราย และวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ราย และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 5 ราย
 
11 กุมภาพันธ์ 2550 , 18:07 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่