เตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากขณะนี้ระดับมลพิษในอากาศสูงเกินมาตรฐาน

  
    จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากขณะนี้ระดับมลพิษในอากาศสูงเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจมีปัญหาจากระบบทางเดินหายใจ
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับรายงานจากกรมควบคุมมลพิษแจ้งแนวโน้มการของค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2549 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนคือวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยข้อมูลหลายสถานีตรวจพบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในและประเทศเพื่อนบ้าน การเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร อิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงที่พาดผ่านตอนบนของประเทศ ก่อให้เกิดหมอกในตอนเช้า เมื่อหยดน้ำในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศ เกิดเป็นลักษณะของ smog (smoke + fog) จึงเกิดฟ้าหลัวและส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัย
เนื่องจากสภาพดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันควบคุมการเกิดไฟป่า และงดเว้นการเผาเศษวัสดุต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงจากการอยู่บริเวณที่สภาวะอากาศมีฝุ่นละอองสูง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรงเช่น เด็ก ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หอบหืด หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น
 
12 กุมภาพันธ์ 2550 , 10:57 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่