เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมประชุมร่วมกับพันธมิตรแก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่ประสบปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลตำบลใกล้เคียงจะร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโดยเครื่องตรวจวัดที่ได้มาตรฐานที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 แห่ง พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศมีค่าเกินกว่ามาตรฐานจากเดิม 120 ไมครอนต่อมิลลิกรัม เป็นกว่า 140 ไมครอนต่อมิลลิกรัม และระดับฝุ่นละอองดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ทั้งนี้มาจากค่านิยมของประชาชนที่ชอบเผาขยะหรือเศษใบไม้ในที่โล่งแจ้ง ประกอบกับพื้นที่เมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้หมอกควันจางหายได้ยาก เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เชิญตัวแทนกรมควบคุมมลพิษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกเทศบาลที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับเทศบาลนครเชียงใหม่มาร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมหาแนวทางป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่ศูนย์ควบคุมจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่าขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อไปเก็บเศษไม้ ใบไม้ เมื่อได้รับการร้องขอจากประชาชนเพื่อไม่ให้เผาขยะ อีกทั้งแจ้งประชาชนให้เกิดความตระหนักห้ามไม่ให้เผาขยะในที่โล่งแจ้ง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 2 พันบาท
 
12 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:56 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่