เทศบาลยกระดับฝายอีก 50 เซ็นต์ เพื่อให้เรือล่องได้ในช่วงฤดูแล้ง

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่ ยกระดับฝายพญาคำและฝายหนองผึ้งขึ้นอีก 50 เซ็นติเมตรเพื่อให้พื้นท้องน้ำ แม่น้ำปิงในเขตเทศบาลฯมีน้ำพอที่สามารถล่องเรือได้ในช่วงหน้าแล้ง
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำสื่อมวลชนตรวจการดำเนินการยกระดับแม่น้ำปิงที่ตื้นเขินในหน้าแล้ง โดยส่วนช่างสุขาภิบาล ณ ฝายพญาคำ และฝายหนองผึ้ง โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงเวลานี้เข้าสู่หน้าแล้ง ระดับน้ำในแม่น้ำปิงได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในแม่น้ำปิงขณะนี้ได้มีการเปิดเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้การเรือสามารถผ่านไปมาได้อย่างสะดวก เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดการยกระดับฝายขึ้นอีก 50 เซนติเมตร เพื่อให้พื้นท้องน้ำมีน้ำปริ่มตลอดเวลา เป็นการรักษาทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำปิงโดยอาศัยแนวคิดคนโบราณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าในการยกระดับฝายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ใช้น้ำที่อยู่ตอนใต้ เพราะปริมาณการไหลผ่านของน้ำจะเท่าเดิม เพียงยกระดับการล้นของน้ำเท่านั้น อย่างไรก็ตามจากการติดตามสถิติพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงต่ำกว่าปีก่อน ๆ 20 เซนติเมตร และเชื่อว่าปีนี้จะแห้งแล้งรุนแรงกว่าทุกปีซึ่งทุกฝ่ายจะต้องเตรียมการแก้ปัญหาล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ
 
12 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:56 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่