กระทรวงพาณิชย์เร่งสร้างนักการตลาด 12,000 คนทั่วประเทศสู่การเป็นชาติการค้า

  
     <.dd>กระทรวงพาณิชย์พัฒนานักการตลาด 12,000 คนทั่วประเทศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชาติการค้าให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการภูมิภาคครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่จะเร่งพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับทั่วประเทศสู่การเป็นชาติการค้า เพื่อยกระดับการค้าในภูมิภาคสู่สากลอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการ 12,000 คน ในจำนวนนี้มีระดับมัธยม 800 รายและระดับก้าวหน้า 400 ราย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศค้าขายที่สามารถแข่งขันได้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านนวตกรรม รูปแบบการผลิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า และกระจายตลาดเพิ่มขึ้น โดยจะดำเนินการให้ครบทุกภาคภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาเป็นประเทศที่สามารถค้าขายได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
12 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:57 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่