จัดอบรมขับขี่อย่างรู้กฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถอย่างไม่รู้กฎจราจรในส่วนภูมิภาค โดยมีนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้ารับการอบรมกว่า 120 คน
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ในการแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ทำให้เกิดปัญหาการจราจร รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ซึ่งโครงการนี้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ.จัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความรู้ในการขับขี่เชิงป้องกันและกระตุ้นเตือนไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
นอกจากนั้นยังมีการสอบใบอนุญาตขับขี่แบบอีเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อี เอ็กแซม รวมทั้งทดสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในวันและเวลาราชการ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการในวันเสาร์ เดือนละ 2 รุ่น สามารถรองรับผู้สนใจเข้ารับการอบรมได้รุ่นละ 150 คน โดยครั้งต่อไปจะดำเนินการในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เสาร์ที่ 10 และ 24 มีนาคม 2550
 
12 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:32 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่