กรมวิชาการเกษตรเตรียมสั่งทิวลิปมาแสดงในพื้นที่ที่เคยจัดงานพืชสวนโลกเป็นระยะ

  
    
กรมวิชาการเกษตรเตรียมสั่งทิวลิปมาจัดแสดงสนองความต้องการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสถานที่เคยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เป็นระยะ
นายไชยวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 เปิดเผยว่า จากกรณีที่พบว่านักท่องเที่ยวชื่นชมดอกทิวลิปที่สวนของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอย่างมาก คณะทำงาน กรมวิชาการเกษตรได้มีการวางแผนไว้ว่าเมื่อเปิดดำเนินการพื้นที่ที่เคยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวแล้ว ทางคณะทำงานจะมีการสั่งทิวลิปนำเข้าจากประเทศใต้หวันมาปลูกลงแปลงจัดแสดงเป็นระยะ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
สำหรับพื้นที่ที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ขณะนี้ยังคงปิดปรับปรุง เพื่อปรับพื้นที่ และยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าพื้นที่ ล่าสุดได้รื้อถอนอาคารนิทรรศการชั่วคราว แปลงไม้ดอก พรมบุปผา และคาดว่าจะแล้วเสร็จทันเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน
 
13 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:33 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่