สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่สำรวจตลาดดอกไม้ป้องปรามแม่ค้าขึ้นราคาช่วงวาเลนไทน์

  
    
หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ออกสำรวจตลาดดอกไม้ย่านตลาดวโรรสแหล่งค้าส่งรายใหญ่ของภาคเหนือช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ระบุเชียงใหม่ยังไม่มีการร้องเรียนราคาดอกไม้แพงกว่าปกติ
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ออกสำรวจราคาดอกไม้ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ เพื่อสำรวจราคา ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยได้เข้าสำรวจที่ตลาดวโรรส แหล่งค้าส่งดอกไม้รายใหญ่ในภาคเหนือ ซึ่งพบว่าขณะนี้ได้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าสั่งดอกกุหลาบและดอกไม้อื่น ๆ มาจำนวนมากเพื่อรองรับเทศกาลวาเลนไทน์
หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป พบว่ามีการให้สินค้าที่คงทนมากกว่าดอกไม้เช่นตุ๊กตาหมี ซึ่งขายดีในช่วงนี้มีราคาตัวละตั้งแต่ 20-100 บาท ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายในได้ตรวจสอบราคากุหลาบและดอกไม้ตั้งแต่ต้นทางที่ไร่ของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคซึ่งต้องมีความสอดรับกัน พบว่าดอกไม้โดยเฉพาะกุหลาบมีราคาตั้งแต่ 10- 100 บาท หลังจากพ่อค้าแม่ค้าได้ตกแต่งแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องติดป้ายแสดงราคา เพื่อลูกค้าตัดสิจใจเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสม
เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าดอก ไม้มีราคาแพงกว่าความเป็นจริง ขณะที่หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในกล่าวว่าราคาดอกไม้มีราคาคงตัวตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และจะลดลงหลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550
 
13 กุมภาพันธ์ 2550 , 18:17 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่