จัดการแข่งขัน MICE Explorer Competition ในระดับภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    ได้ตัวแทนนักศึกษาจากภาคเหนือ 2 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน MICE Explorer Competition ในงาน ASEAN MICE 2007 ในเดือนมีนาคมนี้ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดการแข่งขัน MICE Explorer Competition ในระดับภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหาตัวแทนจำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในงาน ASEAN MICE 2007 ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2550 ที่อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มการออกแบบและสร้างสรรค์ กลุ่มการบริหารจัดการ กลุ่มการบริการ และกลุ่มความถนัดเฉพาะด้าน ผลการแข่งขัน ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ทีมคือ ทีมที่ 1 เป็นประเภท Professional Exhibition Organizer ซึ่งอยู่ในกลุ่มการบริหารจัดการ มีสมาชิก 3 คน ประกอบด้วยนายอรรถวุฒิ ศิริปัญญา นายธันวารักษ์ สุวนะคนธ์ และนางสาววิรัญภัติ มาพวง และทีมที่ 2 นายธีรุฒน์ บุญมา เป็นประเภทพิธีกร ซึ่งอยู่ในกลุ่มความถนัดเฉพาะด้าน โดยทั้งสองทีมเป็นนักศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับการแข่งขัน MICE Explorer Competition เป็นการค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีศักยภาพเพื่อรองรับธุรกิจไมซ์ (MICE : Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) ในอนาคต รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าวนี้มากขึ้น เป็นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
14 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:57 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่