เปิดศูนย์สาธิตและพัฒนาไบโอดีเซล พร้อมเปิดตัวเครื่องผลิตไบโอดีเซล CMU 3

  
    สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์สาธิตและพัฒนาไบโอดีเซล พร้อมเปิดตัวเครื่องผลิตไบโอดีเซล CMU 3 ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 นี้ จะมีพิธีเปิดศูนย์สาธิตและพัฒนาไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไปในการผลิตไบโอดีเซล โดยเฉพาะ จะมีการเปิดตัวเครื่องผลิตไบโอดีเซลเครื่องใหม่ล่าสุด CMU 3 ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้ไขมันวัวเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า นอกจากเพื่อการเรียนรู้แล้ว ศูนย์ดังกล่าวยังผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถยนต์ราชการและรถบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการนำร่องในการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานของประเทศด้วย
 
15 กุมภาพันธ์ 2550 , 11:53 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่