อบรมโครงการสืบภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง รุ่นที่ 4

  
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมโครงการสืบภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง รุ่นที่ 4 ตั้งแต่ 19 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจรีบสมัครด่วน
นายอำนวย กันทะอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ จะทำการอบรมโครงการสืบภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2550 ทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ เวลา 17.00 – 18.00 น. ที่เรือนปั้นหยา (อนุสารสุนทร) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับการอบรมดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตรการเขียนและการพูดภาษาล้านนาเบื้องต้น โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร่วมเรียนรู้วิธีการเขียนอักษรธรรมล้านนา การอ่านตัวอย่างวรรณกรรม ฝึกพูดภาษาคำเมืองโบราณ คำพูดในชีวิตประจำวัน และสำนวนภาษาต่าง ๆ
เปิดรับสมัครเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมรุ่นละ 30 คน โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 100 บาท สำหรับเป็นค่าแบบเรียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2550 นี้
 
18 กุมภาพันธ์ 2550 , 10:05 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่