จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่

  
    
จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งกระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โดยศูนย์ดังกล่าวมีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตาม 3 มาตรการหลักคือ มาตรการตรึงคนให้อยู่กับที่ โดยการฝึกอาชีพ ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ สร้างอาชีพใหม่ ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ให้บริการประกันสังคมเคลื่อนที่ มาตรการเตรียมการสำหรับผู้ที่ต้องการอพยพ มีการประสานย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ และให้บริการความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน และจุดบริการร่วมกระทรวงแรงงาน และมาตรการเฝ้าระวังปลายทาง มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
สำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้บริการ โดยที่ผ่านมาได้ออกให้บริการผู้ประสบภัยแล้งที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดได้จัดงานนัดพบแรงงานย่อย มีผู้สมัครงานกว่าสองพันรายและได้รับการบรรจุเข้าทำงานกว่า พันอัตรา โดยประชาชนผู้ประสบภัยแล้งสามารถขอรับบริการได้ ณ ที่ตั้งศูนย์ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2622-3
 
20 กุมภาพันธ์ 2550 , 11:50 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่