ย้ายล้างบางสำหรับข้าราชการที่ใส่เกียร์ว่างในเดือนเมษายนนี้

  
    
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบกระบุจะย้ายล้างบางสำหรับข้าราชการที่ใส่เกียร์ว่างในเดือนเมษายนนี้
พลเอกสะพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบก กล่าวในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำว่า ขอความร่วมมือข้าราชการร่วมกันทำงานเพื่อบ้านเมืองและเข้าใจการทำงานของ คมช.ด้วย โดยไม่ให้เพิกเฉยหรือใส่เกียร์ว่าง ซึ่งขณะนี้ยังมีข้าราชการส่วนหนึ่งที่ประพฤติตนเช่นนี้ หากได้รับรายงานเกี่ยวกับการเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่จะโยกย้ายข้าราชการที่ประพฤติดังกล่าวออกจากพื้นที่ในเดือนเมษายนนี้ ในขณะที่กองทัพนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งและปลอดการเมือง
ส่วนปัญหาในพื้นที่ภาคใต้นั้นขอประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อการร้าย และจะติดตามตัวคนผิดมาลงโทษที่กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ทั้งนี้เห็นว่าปัญหาภาคใต้นั้นเชื่อมโยงและไม่ได้จำกัดแค่เพียง 5 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น ต่อไปอาจจะลุกลาม ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมป้องกัน โดยทหารต้อง Monitor และ Early warning ทุกปัญหา ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการทำงานให้มากกว่านี้โดยเน้นย้ำในส่วนของภาคเหนือทั้งปัญหายาเสพติดและแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบก ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญ และไม่เห็นด้วยที่มีผู้เสนอให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพียงศาสนาเดียว เพราะประเทศไทยมีหลายเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกัน ทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีและคำสอนของศาสนาก็เป็นสากล ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการและประชาชนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวไม่ทำให้สังคมแตกแยก สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติต่อไป
 
20 กุมภาพันธ์ 2550 , 11:55 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่