ป.ป.ส. ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาปลูกกัญชง หรือ เฮมพ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. ติดตามความคืบหน้า การพัฒนาปลูกกัญชง หรือ เฮมพ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจ
นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เปิดเผยว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าพัฒนาการปลูกกัญชง หรือ เฮมพ์ ณ สถานที่เกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยสำหรับศึกษาต้นกัญชงแบบครบวงจร ตั้งแต่รากไปจนถึงใบ ซึ่งพบว่า เส้นใยกัญชง สามารถนำมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม แกนกลางนำมาทำเป็นวัสดุก่อสร้าง เมล็ดนำมาใช้ในทางโภชนาการ และจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ของกัญชง ยังพบว่า กัญชงมีสาร CBD ที่สามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้ เป็นส่วนผสมทำยารักษาโรคและอาหารเสริม โดยจะนำส่วนของดอกกัญชงมาใช้ มีระยะ เวลาในการปลูก 120 วัน หรือ 4 เดือน ปลูกในหน้าฝน และเก็บในหน้าหนาวซึ่งจะมีคุณภาพสูงสุด โดยการทดลองปลูกกัญชงของหน่วยงานภาครัฐ จะครบกำหนดในปี 2563 นี้
ปัจจุบันการปลูกกัญชงและกัญชายังผิดกฎหมายอยู่ เพราะมีสาร THC ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นส่วนประกอบ ดังนั้น กัญชงยังถือว่าเป็นสารเสพติดให้โทษอยู่ แต่เปิดโอกาสให้สามารถปลูกในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต โดยในขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. เตรียมร่างระเบียบเพื่อควบคุมการปลูกและการเก็บเกี่ยวของประชาชน ให้มีระยะ 120 วัน จาก 90 วัน เพื่อนำเมล็ดมาให้ประโยชน์ และค่า THC อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 
31 กรกฎาคม 2562 , 14:46 น. , อ่าน 12  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย