สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราล่าสุด..//

  
    น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณเพิ่มขึ้น หลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่สำนักชลประทานที่ 1 ได้มีการเตรียมการณ์รับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ไว้แล้ว..// นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า ระยะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีฝนตกทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีปริมาณ 44.07 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.67 โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 1.01 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น ส่วนการส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้จัดส่งน้ำ 0.76 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีแนวโน้มว่าจะลดลง เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ ทั้งนี้ การปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ มีการเริ่มเพาะปลูกเพิ่มเติมหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ขณะนี้เพาะปลูกไปแล้วประมาณ 50,000 ไร่ จากพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 120,000 ไร่ รวมทั้งได้มีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ไปแล้วจำนวน 4 เครื่อง ขณะที่ทางด้านของสำนักชลประทานที่ 1 ได้มีการเตรียมการณ์รับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และช่วงหน้าแล้งไว้แล้ว ทั้งการก่อสร้างแก้มลิงในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจำนวน 7 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมกักเก็บน้ำได้ ในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้
 
1 สิงหาคม 2562 , 10:54 น. , อ่าน 36  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด