สดร. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันดาราศาสตร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนเยาวชนแลผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม 4 การแข่งขันทางดาราศาสตร์ ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา ฉลองครบรอบ 10 ปี
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. เปิดเผยว่า สดร. ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 10 ของการดำเนินงาน ซึ่ง สดร. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวด และแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 การแข่งขันด้วยกัน ประกอบด้วย นักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย” เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี เลือกนิทาน 1 เรื่อง จากนิทานไทยชุด “ดวงดาวแห่งเอเชีย” ได้แก่ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวคานสามตา กระจุกดาวลูกไก่ และตำนานทางช้างเผือก มาวาดภาพประกอบและเล่านิทานดังกล่าว ไม่จำกัดเทคนิคการเล่า แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครในนามของโรงเรียน ประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สมัครพร้อมส่งคลิปเล่านิทานที่ >>http://bit.ly/StarofAsia ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ส.ค. 62, ระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นการประกวดวาดภาพระบายสีบนกำแพงหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร แบ่งประเภทเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยประเภทประถมและมัธยมศึกษาต้องสมัครในนามของโรงเรียน สมัครพร้อมส่งแบบร่างภาพวาดที่ >>http://bit.ly/AstroParkPainting ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ส.ค. 62, Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 17-25 ปี ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้หัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หยิบเรื่องยากมาย่อยให้อยากดู” อาทิ หลุมดำ พัลซาร์ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ คลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนบิวลา กาแล็กซี ฯลฯ สมัครและส่งผลงานที่ >>http://bit.ly/AstroMultimedia ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62 และ Astro Challenge ถาม-ตอบปัญหาดาราศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนความรู้ดาราศาสตร์ด้วยการแข่งขันตอบคำถาม สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยสมัครในนามของโรงเรียน และสมัครผ่าน >>http://bit.ly/AstroChallenge ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค. 62
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.NARIT.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5312-1268-9 ต่อ 210-211 หรือ 08-1885-4353
 
1 สิงหาคม 2562 , 14:51 น. , อ่าน 26  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย