ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลง ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562

  
    ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ เผย ภาวะเศรษฐกิจ และการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวลงเช่นเดียวกันจากผลกระทบของปัญหาฝุ่นละอองในช่วงต้นไตรมาส
นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวชะลอลง จากผลกระทบของปัญหาฝุ่นละอองในช่วงต้นไตรมาส โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยที่ชะลอลงมาก อย่างไรก็ดี นักท่องท่องเที่ยวสัญชาติอื่นที่ยังขยายตัวดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป เอเชีย (ไม่รวมจีน) เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ทำให้ภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังขยายตัวได้ ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันเป็นหลัก รายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตโดยเฉพาะอ้อยที่เร่งเก็บเกี่ยวไปแล้วในไตรมาสก่อน ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงตามวัตถุดิบทางการเกษตรและความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง ด้านการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัว การใช้จ่ายภาครัฐลดลงจากรายจ่ายประจำหลังจากเร่งเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวตามราคาอาหารสด
ทั้งนี้ การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทลดลงร้อยละ 3.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยลดลงตามการส่งออกไก่แช่แข็ง เนื่องจากผู้ประกอบการเปลี่ยนช่องทางส่งออกเพื่อประหยัดต้นทุน รวมทั้งโคมีชีวิตและน้ำตาลที่ลดลงตามความต้องการของประเทศคู่ค้า ส่วนมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 ตามการนำเข้าสินค้าเกษตรจากเมียนมาเป็นสำคัญ เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นเป็นร้อยละ 1.3 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของราคาผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 0.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ด้านการจ้างงานลดลงตามการจ้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตร
 
2 สิงหาคม 2562 , 09:08 น. , อ่าน 12  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย