ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการ ทุกภาคส่วนคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยของประชาชน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตาม เฝ้าระวัง และดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว วางมาตรการคุมเข้มด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการวางมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเข้มข้น ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ราชการ และแหล่งชุมชน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบสิ่งผิดปกติ น่าสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ทางสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยขอให้ผู้แจ้งเบาะแสจดจำลักษณะทั่วไปของวัตถุต้องสงสัย เพื่อเป็นข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ขนาด รูปร่าง ลักษณะะบ่งบอกอื่น ๆ หลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุต้องสงสัยแล้ว ให้รีบออกจาพื้นที่ที่พบวัตถุต้องสงสัยไม่น้อยกว่า 100 – 400 เมตร
 
3 สิงหาคม 2562 , 11:48 น. , อ่าน 17  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย