อำเภอเชียงดาว เร่งแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดในการเข้าเที่ยวชมความงดงามของถ้ำเชียงดาว

  
    ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดในการเข้าเที่ยวชมความงดงามของถ้ำเชียงดาว ภายหลังมีนักท่องเที่ยวโพสต์เตือนในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจากไกด์ท้องถิ่น
นายวิสุทธิ์ จรบุรี ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดขึ้น ที่ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็น ปัญหาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว โดยจะประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการ อีกครั้งในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2562
ทั้งนี้ ในที่ประชุมเห็นว่า ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน เส้นทาง และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าถ้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจและความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ซึ่งในเบื้องต้นทางวัดถ้ำเชียงดาว จะดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดให้จัดทำป้าย แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ขั้นตอน กฎกติกา ให้ชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปชมความงดงามของถ้ำ พร้อมทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด
 
3 สิงหาคม 2562 , 14:19 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย