มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ มช. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ดีเดย์ 5 สิงหาคม นี้

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มโครงการ มช. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ดีเดย์ 5 สิงหาคม นี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากข้อมูลการสำรวจจำนวนยานพาหนะ เข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 มีจำนวนยานพาหนะเข้า-ออก เฉลี่ยประมาณ 28,000 คันต่อวัน และจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวมหมวกนิรภัยประมาณร้อยละ 30 – 40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ มช. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100 % เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หันมาใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจริงในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ มีการให้ข้อมูลและตักเตือนกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยจะผ่านเข้า - ออกได้เฉพาะประตูที่อนุญาตให้เข้าได้เท่านั้น ซึ่งจะต้องทำการยืมหมวกนิรภัยเพื่อใช้ในการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จะมีการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดชื่อแล้วทำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด ถ้าเป็นนักศึกษาจะรายงานไปยังงานกิจการนักศึกษา บุคลากรจะรายงานไปยังหน่วยงานที่สังกัดอยู่ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
3 สิงหาคม 2562 , 15:47 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย