จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอน สุขในธรรม

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังจัดงานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอนสุขในธรรม ฟังธรรมะตลอด 9 ชั่งโมงเต็ม โดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต บริษัท โอเค แมส จำกัด และ บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอน สุขในธรรม เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ เป็นธรรมทาน และเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ โดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ ประกอบด้วย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ, พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จ.เพชรบูรณ์, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จ.ตราด, พระครูศรีธวัชโสภณ (บุญเกตุ เกตุธมฺโม) วัดศรีบุญเรือง จ.เชียงใหม่, พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ วัดมาตุการาม (บ้านเด่น) จ.เชียงใหม่, พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนสนใจเข้าร่วมรับฟังการเทศนาธรรมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” ปีที่ 8 ตอน “สุขในธรรม” จะสัญจรไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 4 ครั้ง คือ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดสงขลา และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเงินบริจาคที่ได้จากการจัดงานจะมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพระใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 
4 สิงหาคม 2562 , 15:31 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย