จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “On the Road to Chiang Mai” ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  
    สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “On the Road to Chiang Mai” ถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะ และวัฒนธรรม สร้างสรรค์ประติมากรรมเชิงสถาปัตยกรรมล้านนา
ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบีย เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางเทเรซ่า เอสเตบัน ศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในงานประติมากรรมเชิงสถาปัตยกรรมของสเปน และนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “On the Road to Chiang Mai” ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนและผู้สนใจ ยกระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากนางเทเรซ่า เอสเตบัน ศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในงานประติมากรรมเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยใช้ผังเมืองและภูมิทัศน์ของเมืองเชียงใหม่นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเพื่อให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้ชื่นชมและเรียนรู้
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการ On the road to Chiang Mai โดยศิลปิน Teresa Esteban ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
4 สิงหาคม 2562 , 16:24 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย