หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างสรรค์เพื่อสังคม

  
    คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 50 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และสร้างสรรค์เพื่อสังคม
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 50 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งในช่วงค่ำได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี และมอบรางวัล “50 ปี คนเด่นไทยนิวส์” 50 คนเด่น จาก 50 สาขาอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 50 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เป็นจำนวนมาก
 
4 สิงหาคม 2562 , 19:49 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย