ปริมาณน้ำใน 2 เขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณเพิ่มขึ้น..//

  
    ระดับน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ ..// นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีปริมาณ 46.54 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.70 โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 1.67 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 รวม 5.40 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้ทำการงดส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่วนแหล่งน้ำต่างๆ เช่น สระเก็บน้ำ บ่อดิน มีปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน การเพาะปลูกเพิ่มเติมหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ขณะนี้ได้มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณร้อยละ 65 สำหรับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้จะมีฝนตกในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 ได้มีการเตรียมการณ์รับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเช่นกัน
 
5 สิงหาคม 2562 , 14:45 น. , อ่าน 35  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด