หลายภาคส่วนเตรียมจัดงาน Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019 ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยกทัพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล มาแสดงในงาน Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019 ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นางพรรษวรรณ จันทร์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019 ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามจากผู้ประกอบการโดยตรง ชมตลาดนัดนวัตกรรมโมเดลเกษตรอินทรีย์ “คนปลูกปลอดโรค คนบริโภคปลอดภัย” เมนูอาหารสุภาพ ผักสด ผลไม้อินทรีย์ ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปสดจากฟาร์มทั่วประเทศ กว่า 250 บูธ นิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ การสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพกับเชฟมืออาชีพ สาธิตการปรุงอาหารสุดพิเศษสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำนม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ การนวดเพื่อสุขภาพ โดยคลินิกการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ชนเผ่า พร้อมไขข้อสงสัยกับการเสวนา “กัญชง-กัญชาทางการแพทย์” ในการนําไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมมหกรรมพืชอินทรีย์และสมุนไพร ล้านนา ในวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
 
5 สิงหาคม 2562 , 16:34 น. , อ่าน 105  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม