ปภ.เชียงใหม่ แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน..//

  
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด..// นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ดังนั้น จึงขอแนะนำวิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัยจากทางราชการ รวมทั้งปริมาณน้ำฝน อย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตนตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำในลำน้ำมีสีขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขา ฝนตกหนักต่อเนื่อง ให้เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อจะได้อพยพหนีภัยได้ทันท่วงที จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค นอกจากนี้ การป้องกันน้ำท่วมบ้าน โดยกำจัดขยะมิให้อุดตันท่อน้ำ ทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วม อพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ตัดกระแสไฟฟ้า ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ ตลอดจนไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ประชาชนต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย
 
6 สิงหาคม 2562 , 14:37 น. , อ่าน 31  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด