มช.จัดสัมมนาเหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียน สู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ

  
    ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาเหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียน สู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ เพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบายการจัดการกับปัญหาสุขภาพชายแดน
ที่ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนา เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ โดยมี รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจจำนวนมาก เข้าร่วม
นายไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก การมีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆ ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศผ่านการจ้างงานของแรงงานต่างด้าว และในเรื่องระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งในแต่ละปี จะมีผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามชายแดนเพื่อมารับรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไทยเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบายการจัดการกับปัญหาสุขภาพชายแดน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวและสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ใช้แรงงานของประเทศต่างๆ บนหลักความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งงานวิจัยของระบบสุขภาวะประชากรอาเซียน ผ่านการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบในการคุ้มครองดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการอำนวยความสะดวกการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ และเป็นแกนกลางสำคัญในการดูแลประชากรในประเทศสมาชิกประชาคมอาเชียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบภูมิภาค
 
7 สิงหาคม 2562 , 11:21 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม