จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันรพี วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2562

  
    อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นำผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันรพี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ที่ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่ นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ทายาทราชสกุลรพีพัฒน์ ผู้แทนนักกฎหมาย หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 บริเวณรอบศาลจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การส่งเสริมสินค้าราคาประหยัดจากหน่วยงานราชการ การขายทอดตลาด จากสำนักงานบังคับคดี การจำหน่ายสินค้าจากกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรคุณภาพ ราคาย่อมเยา จากห้างร้าน ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทย มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมอันเป็นนิติประเพณี รพีรำลึก ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเกียรติยศในแวดวงวิชาชีพกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมาอย่างยาวนาน
 
7 สิงหาคม 2562 , 14:10 น. , อ่าน 17  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม