เชียงใหม่ เปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยภายในงานได้มีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการฝึก จาก 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาการทำเบเกอรี่ไม่ใช้เตาอบ และสาขาเมนูอาหารไทยฟิวชั่น จำนวน 36 ราย ต่อจากนั้น ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ทาสี ตัดกิ่งไม้ และบูรณะสิ่งของเสียหาย บริเวณ วัดโสภณาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดี ทำความดีด้วยหัวใจ เป็นพลังของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท และร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ทั้งนี้ การฝึกทักษะ 101 อาชีพ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
 
8 สิงหาคม 2562 , 14:28 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม