ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เร่งขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา

  
    รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เผย คณะทำงานเร่งขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา จัดตั้งกองอำนวยการก่อสร้าง เพื่อความคล่องตัวในการทำงานในพื้นที่
พล.ต. บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้มีการปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานระดับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเกียน ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะงานสำรวจพื้นที่, งานวางท่อระบายน้ำ และพื้นที่ทดสอบการทำถนนรูปแบบดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน ตลอดจนการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างถนน ซึ่งรูปแบบการทำถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน ถือว่าเป็นคอนกรีตชนิดหนึ่ง แต่ซีเมนต์และน้ำยาที่นำมาใช้จะต้องมีมาตรฐาน ถนนรูปแบบนี้จะมีความคงทน กันน้ำเซาะอยู่ได้ประมาณ 6 - 7 ปี หลังจากนั้น จะมีการปรับปรุงถนนเพิ่มเติม โดยเทคอนกรีตทับส่วนบน (Topping) ซึ่งในห้วงเวลานี้เป็นการทำฐานของถนนในรูปแบบดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน ให้แน่นและมั่นคงซึ่งสามารถใช้สัญจรได้ในทุกฤดูกาล นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบท จัดทีมงานมาให้คำปรึกษากับ บก.ควบคุมการก่อสร้าง ของกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยเบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณปี 2563 จำนวน 80 ล้านบาท ไว้แล้ว โดยในแต่ละปีจะมีการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเส้นทางอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 4 ตำบล ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบถึง รูปแบบการทำถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน ให้เข้าใจและให้ความร่วมมือกับกองอำนวยการก่อสร้างถนนรวมทั้งให้ระมัดระวังการสัญจรของราษฎรในระหว่างการก่อสร้าง
 
8 สิงหาคม 2562 , 16:57 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย