เชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 38 ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2562

  
    เทศบาลนครชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 38 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมบอนไซจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 38 ณ บริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา(ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดจัดงานในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 และนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ ประกวดกล้วยไม้ การประกวด ไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการวันแม่แห่งชาติ การจัดแสดงนิทรรศการจัดสวนกล้วยไม้ "กล้วยไม้สวยด้วยพระปณิธาน" นิทรรศการ “คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมความสวยงามของกล้วยไม้นานาพรรณ ณ บริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น.
 
10 สิงหาคม 2562 , 11:10 น. , อ่าน 17  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม