จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนสิงหาคม 2562

  
     ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า “น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562"
เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลอดเดือนสิงหาคม 2562 นี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม การลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา และกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตได้ตลอดเดือนสิงหาคม ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5341-8389 ต่อ 17 หรือ 089-4810111 และ www.facebook.com/RBC10
 
11 สิงหาคม 2562 , 16:27 น. , อ่าน 14  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม