จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง..//
ที่บริเวณภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร (ป่าตัน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวนมาก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ขุดลอกคลองแม่ข่า ปรับแต่งภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดริมฝั่งคลอง ระยะทางกว่า 500 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ทั้งนี้ คลองแม่ข่า, น้ำแม่ข่า หรือ แม่น้ำข่า เป็นคลองโบราณสายหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในชัยภูมิที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 ปี เดิมคลองแม่ข่าทำหน้าที่เป็นคูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมือง และเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิง แต่จากการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อสามทศวรรษที่ผ่านมาทำให้น้ำในคลองเน่าเสียหนัก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่องและทุกมิติเพื่อให้กลับมามีสภาพปกติดังเดิม
 
12 สิงหาคม 2562 , 15:06 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด