เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำการเตรียมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่..//

  
    เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมป้องกันศัตรูพืช แก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ..// นายธนภูมิ มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี รวมทั้งสารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันควบคุมศัตรูพืช พื้นที่แปลงปลูกสตรอเบอร์รี่ ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลปลูกและเตรียมแปลงสตรอว์เบอร์รี่ของเกษตรกรตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ และผลิตต้นพันธุ์ พระราชทาน 80 กว่า 1,300 ไร่ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของคนพื้นที่สูง อาทิ กาแฟ อะโวคาโด กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ข้าวโพด ฟักทองญี่ปุ่น และอื่นๆ ซึ่งในกระบวนการผลิตพืชนั้น เกษตรกรมีความตระหนักและเข้าใจในการผลิตพืชปลอดภัย การป้องกันควบคุมโรคและเเมลงศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 
12 สิงหาคม 2562 , 15:41 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด