ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม..//

  
    ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย ..//
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2562 ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมี กำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง
สำหรับวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ภาคเหนือตอนบนมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน และแพร่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย เพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใน พื้นที่เสี่ยงภัยได้
ส่วนในช่วงฤดูฝนวัชพืชต่างๆ จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืช เพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและศัตรูพืช เนื่องจากโรคและศัตรูพืชบางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในวัชพืช และพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลงแล้วเกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกอย่าให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ทำให้ต้นพืชตายได้
 
13 สิงหาคม 2562 , 08:49 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด