อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้ว..//

  
    อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้ว หลังประกาศปิดเส้นทางเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องมีผู้นำทางที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ร่วมเดินทางด้วย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว..// นายกริชสยาม คงสตรี นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า หลังจากที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พบว่าสถานการณ์น้ำในลำธารที่พาดผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ประกอบกับไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงได้ทำการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว แต่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินศึกษาธรรมชาติ ยังคงต้องมีผู้นำทางที่เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในพื้นที่ร่วมเดินทางด้วย และขอให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังตลอดการเดินศึกษาธรรมชาติตามเส้นทาง
 
14 สิงหาคม 2562 , 09:15 น. , อ่าน 33  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด