เชียงใหม่ จัดอบรมเชฟจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

  
    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริการครัวเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชฟจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการชมรมเชฟในสภาสังคมสงเคราะห์ภาคเหนือ พ่อครัว แม่ครัว และผู้ผู้มีความสนใจในการประกอบอาหาร กว่า 200 คนเข้าร่วม
นายภพธร วุฒินันท์ ประธานชมรมเชฟในสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ภาคเหนือ กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ มีนโยบายปฏิบัติงานตามแผนภายใต้นโยบายของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งครัวจิตอาสาภาคเหนือ พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ในเขตพิบัติภัย วาตภัย อุทกภัย และสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาสากู้ภัยในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทาน ในทุกพื้นที่ที่ประสบภัย ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนทีมสมาชิกจิตอาสาได้เข้าร่วมฝึกอบรม เข้าร่วมธุรกิจอย่างมืออาชีพ และร่วมทำความดีด้วยหัวใจถวายงานอย่างสมพระเกียรติและมีระเบียบวินัย โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
ทั้งนี้ การจัดทำครัวเคลื่อนที่ มีความจำเป็นเพื่อให้คุณภาพการบริการด้านอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และมีความพร้อมในการออกภาคสนามปฏิบัติภารกิจอย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติถูกต้องตามหลักสากล และสาธารณสุขโภชนาการถูกสุขลักษณะ รวมถึงการปรุงแต่งอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 
31 สิงหาคม 2562 , 17:09 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม