แม่แจ่ม เชียงใหม่ ฝนตกหนักน้ำเอ่อล้นริมตลิ่งและพื้นที่การเกษตร นายอำเภอสั่งการให้ทุกหมู่บ้านเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม

  
    นายอำเภอแม่แจ่ม สั่งการให้ทุกหมู่บ้านเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม ด้านชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ ตรวจสอบความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำสันหนอง ยันมีความมั่นคงแข็งแรง spillway ยังระบายน้ำได้เต็มศักยภาพ
นายบุญลือ ธรรมธนานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เปิดเผยว่า จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เอ่อล้นริมตลิ่งและพื้นที่การเกษตร ทำให้น้ำแม่แจ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หลายตำบลในเขตอำเภอแม่แจ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและบริเวณติดริมน้ำแม่แจ่ม พื้นที่การเกษตรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนถนนภายในหมู่บ้านท้องฝาย ตำบลช่างเคิ่ง น้ำจากอ่างเก็บน้ำสันหนองล้นอาคารระบายน้ำล้น จนทำให้น้ำเออล้น ประกอบกับน้ำในลำนำแม่แจ่มที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งวัน
ด้านนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำสันหนอง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความจุ 1.450 ล้านลูกบาศ์กเมตร ปัจจุปันมีความจุเต็มระดับเก็บกักและเริ่มมีปริมาณน้ำล้นอาคารระบายน้ำล้น(spillway) ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบต่างๆ ยังมีความมั่นคงแข็งแรง อาคารระบายน้ำล้นสามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพ และได้ทำการติดตั้งกาลักน้ำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวทำนบอ่างเก็บน้ำในกรณีที่มีน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำจำนวนมากและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังนายอำเภอแม่แจ่ม ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะคืนนี้วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ทุกหมู่บ้านได้มีการจัดพื้นที่ปลอดภัยและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับอพยพชาวบ้านแล้ว หากเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขึ้น
 
31 สิงหาคม 2562 , 22:43 น. , อ่าน 26  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม