บรรยากาศการวิ่ง PR RUN Chiang Mai 2019

  
    นักวิ่งจากทุกสารทิศ ร่วมกิจกรรม PR RUN Chiang Mai 2019 อย่างคึกคัก พร้อมแต่งกายด้วยชุดแฟนซีลุ้นรับรางวัลพิเศษ
ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม PR RUN Chiang Mai 2019 วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในทุกวัยให้มีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์ เชียงใหม่ – ลำพูน และนักวิ่งทั่วสารทิศกว่า 2000 คนเข้าร่วม
สำหรับการเดิน - วิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. และ Fun Run 5 กม. โดยรางวัล Over All ประเภทชาย ได้แก่ นายอดิเรก พิณชัย ใช้เวลา 36.25 นาที และประเภทหญิง ได้แก่ Miss Emily Barnes ใช้เวลา 43.11 นาที และผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 5 ของแต่ละรุ่น จะได้รับเหรียญรางวัล และโล่รางวัลพระอินทร์เป่าสังข์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์
ด้านนายธิติฏฐ์ พรหมมินทร์ อายุ 49 ปี ชาวจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งกายแฟนซี กล่าวว่า ตนเองเดินทางมาจากจังหวัดลำปาง มาร่วมกิจกรรม PR RUN เป็นครั้งแรก ปีนี้ร่วมวิ่ง Fun run 5 กม. ซึ่งชุดมีแนวคิดจากชื่องาน PR RUN จึงแต่งตัวด้วยสไตล์พื้นเมืองผสมผสาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโดยปกติแล้วตนเองสนใจการวิ่งอยู่แล้ว และจะร่วมแต่งกายแฟนซีเกือบทุกครั้ง ส่วนทางด้านการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมมากที่สุด ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 38 คน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่ – กรุงเทพ และรางวัลต่างๆ อีกมากมาย
สำหรับบรรยากาศการเดิน – วิ่ง ในปีนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้ที่สนใจแต่งกายด้วยชุดแฟนซีมาร่วมวิ่ง สร้างความสุข สนุกสนาน จำนวนมาก และยังได้รับความสนใจจากเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมครอบครัวเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นเส้นทางราบและง่ายต่อการวิ่ง ซึ่งตลอดเส้นทางวิ่งนักวิ่งจะได้ชมทัศนียภาพในเมืองเชียงใหม่ที่สวยงามในช่วงเช้า ผ่านสะพานทั้ง 4 ได้แก่ สะพานภาค 5 สะพานเม็งรายอนุสรณ์ สะพานเหล็กหรือขัวเหล็ก และสะพานนวรัฐ
 
1 กันยายน 2562 , 09:40 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม