สถานการณ์น้ำอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

  
    นายอำเภอแม่แจ่ม เผยสถานการณ์น้ำเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เร่งฟื้นฟูความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดระดับ ย้ำระยะนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดดินสไลด์อย่างต่อเนื่อง
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เปิดเผยว่า ฝนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มได้หยุดตกตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่ 31 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา ขณะนี้น้ำบางส่วนยังคงค้างในพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำแจ่มเพียงไม่มาก ซึ่งสถานการณ์เกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการฟื้นฟูความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังจากน้ำลดระดับจะต้องมีการสำรวจพื้นที่เกษตรพื้นที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับเส้นทางดินสไลด์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เริ่มฟื้นฟูเปิดเส้นทางคมนาคมแล้ว ด้วยการนำเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ในเบื้องต้น สำหรับการซ่อมแซมต้องรอการสำรวจออกแบบและประมาณการจากทางราชการ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
ในระยะนี้ยังเป็นช่วงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล อำเภอแม่แจ่มมีความความเสี่ยงเรื่องดินสไลด์ จึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันการเฝ้าระวังในกรณีที่เกิดฝนตกในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์ 28 หมู่บ้าน ซึ่งทุกครั้งที่เกิดฝนตกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องเฝ้าระวัง รับฟังข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้ผู้นำหมู่บ้านสามารถประเมินสถานการณ์ได้เอง สำหรับหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจะมีสัญญาณเตือนภัย หากมีปริมาณน้ำฝนสะสมถึงจุดที่อันตราย จะต้องมีการอพยพชาวบ้านไปไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ทุกหมู่บ้านได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและจัดพื้นที่ปลอดภัยไว้สำหรับอพยพชาวบ้านแล้ว ทั้งนี้นายอำเภอแม่แจ่มยืนยันว่า พื้นที่อำเภอแม่แจ่มทุกพื้นที่สามารถติดต่อเดินทางได้ทุกเส้นทางโดยเฉพาะเส้นหลัก จากแม่แจ่มไปอินทนนท์ หรือแม่แจ่มไปอำเภอฮอด สามารถสัญจรได้ตามปกติ ถนนในพื้นที่อาจจะมีเพียงบางเส้นทางที่ไปพื้นที่เกษตรเท่านั้นที่อาจจะถูกตัดขาด สำหรับการให้ความช่วยเหลือ จะมีการเร่งการสำรวจพื้นที่เกษตร ถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ และให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว
 
1 กันยายน 2562 , 10:56 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม