สถานการณ์น้ำท่วมผิวทาง ทล.108 สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

  
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เกิดน้ำล้นตลิ่งขึ้นท่วมผิวทางอีกครั้ง แต่รถยังสามารถผ่านได้
หมวดทางหลวงท่าข้าม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมผิวทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว กม.98+800 นั้น โดยเมื่อคืนวันที่ 31 ส.ค.62 เวลาประมาณ 23.40 น.น้ำได้ลดระดับลงไม่ท่วมผิวทางแล้ว แต่เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันนี้ (1 ก.ย.62) ได้เกิดมีน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมผิวทางอีกครั้ง แต่รถยังสามารถผ่านได้ ซึ่งหมวดทางหลวงท่าข้าม ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางแล้ว โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน ที่นิยมเรียกว่า ถนนเชียงใหม่-ฮอด หรือ ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง เป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้งสองจังหวัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
 
1 กันยายน 2562 , 11:53 น. , อ่าน 3  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม