เชียงใหม่ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  
    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เผยยังเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุโพดุล ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีฝนตกกระจายโดยทั่วไปในพื้นที่ บางพื้นที่มีปริมาณมาก มีปริมาณน้ำหลากในพื้นที่ของโครงการฯ โดยเฉพาะในลำน้ำต่างๆ บริเวณทิศตะวันออกของอุทยานวังตะไคร้ อาทิ น้ำแม่ออน ห้วยดอกแดง ห้วยโป่ง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดศูนย์เฝ้าระวังประจำโครงการฯตลอด 24 ชั่วโมง และให้เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ออกตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน โดยมีการการบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่ในปริมาณมากเกินความจุของลำน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยใช้คลองชลประทานและอาคารชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีการผันน้ำจากด้านข้างลงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ผันน้ำห้วยทรายลงคลองผาแตก ผันน้ำห้วยตาดลงคลองผาแตก ผันน้ำห้วยแม่ออนผ่านฝายกู่เบี้ย และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลสันกำแพงเก็บเศษวัสดุและกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำบริเวณฝายป่าไผ่ บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง เพื่อระบายน้ำบางส่วนลงห้วยแม่ปูคา เพื่อลดปริมาณน้ำของน้ำแม่ออน ซึ่งขณะนี้ยังคงเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
 
1 กันยายน 2562 , 13:25 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม