“NSP Innovation Fair 2019” งานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีของภาคเหนือ

  
    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน NSP Innovation Fair 2019 งานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ Startup และงานวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรม NSP Innovation Fair จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการเร่งพัฒนาศักยภาพ ยกระดับภาคเอกชนตลอดจนถึงภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและสิ่งทอ กว่า 100 รายการ อัพเดทเทรนด์ธุรกิจและเทคโนโลยีจากผลงาน Startup แนะนำบริการใหม่จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในการรองรับการทำวิจัยและผลิตสินค้าต้นแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการและ Startup ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูงสอดคล้องกับงบประมาณที่ต้องการลงทุนผ่านโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) และพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี 2563
ภายในงานมีการแนะนำบริการนวัตกรรม และนำผู้ประกอบการ Startup การสาธิตทำอาหารด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม NSP Food Innovation ซึ่งผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้านวัตกรรม ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
1 กันยายน 2562 , 15:29 น. , อ่าน 8  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม