พายุโพดุลเติมน้ำใน 2 เขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่ม ..//

  
    หลังจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้ขณะนี้ปริมาณน้ำใน 2 เขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณเพิ่มขึ้น ..// นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า จากการที่มีฝนตกในพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 มีน้ำในเขื่อน 72.75 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 27.66 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงพายุโพดุล (29 ส.ค.-1 ก.ย.62) มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 4.71 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ได้งดส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรในเขตรับผิดชอบ ส่วนสถานการณ์แหล่งน้ำอื่นๆในพื้นที่ เช่น สระน้ำ แก้มลิง บ่อดิน มีน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับ การเพาะปลูกข้าวนาปี ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 120,133 ไร่ เพาะปลูกแล้วประมาณ 118,427 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.58 ด้านนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 มีปริมาณน้ำในเขื่อน 132.386 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49.96 งดการระบายน้ำลงน้ำปิง ส่วนเขื่อนฝั่งซ้าย และเขื่อนฝั่งขวายังคงมีการส่งน้ำอยู่ แต่มีการกำหนดวันเวลาที่จัดส่งน้ำ ส่วนคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก ส่งน้ำโดยใช้จากลำน้ำปิง การเพาะปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานรับผิดชอบมีพื้นที่ทั้งหมด 40,215 ไร่ เพาะปลูกแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ชลประทานเชียงใหม่ ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
2 กันยายน 2562 , 12:06 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด